سرویس سیاسی و اقتصادی
یادداشت/حجت الاسلام سیدمحسن حسینی

راه‌ کار عملیاتی خانواده در اقتصاد مقاومتی

(چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶) ۱۱:۵۴

عینی‌ترین جلوۀ جامعه ، خانواده‌ها هستندکه با پیروی خود از حاکم، هویت،نظم و انضباط معینی به جامعه می‌دهند و آنرا پیش می‌برند. اگر حاکمان انحراف داشته باشد، انحراف او از مسیر درست، تر از تشخیص انحراف جامعه است و مردم،اعضای جامعه‌اند.

به گزارش پایگاه تخصصی مسجد، درحوزۀ موضوع سبک زندگی اسلامی، اهمیت آن وآسیب ‌‌شناسی موضوع عقل معاش والگوی مصرف، نیاز مبرمی به توجه به حوزه‌های مختلف و مهم در سبک زندگی مسلمانان –و به طور کلی انسان تعالی‌خواه و آزاده- با رجوع به منابع اسلامی وجود دارد تا بتوان قدمی در این راستا برداشت.
راه‌ کارهای قرآنی جهت رسیدن به شیوۀ سبک زندگی اهلبیت (علیهم السلام) واقتصاد مقاومتی را به دو بخش کلی می‌توان تقسیم کرد:

راه‌کاراول

قرآن کریم سبک زندگی عالی را برای سعادت انسان نشان داده وفرموده است برای نجات از دام دشمنان، به سیرۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پناه ببرید وایشان را سرمشق والگوی سبک زندگی وبرنامه‌های خود قراردهید؛ از آن حضرت الگو گیری کنید، زیرا فاصله گرفتن از اصول مکتبی برای جوامع اسلامی، زیان‌ بار است و نتیجۀ آن، بحران است. در این فضای بحرانی و شبهه ‌آلود فرهنگی، باید جامعه را به منابع سرشار علوم الهی راهنمایی کرد. گرفتاری جامعۀ اسلامی در فقر فرهنگی پس از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)،حاکی از مشکلی بزرگ یعنی دوری از اهلبیت(علیهم السلام) وپیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌باشد.

راه‌کاردوم

خداوند متعال در اوامر به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بهترین روش جهت تغییر سبک زندگی پیرامون را درکنار مواعظ و دستورها، عمل‌ گرایی معرفی می‌کند؛ اصلاح خانواده و عمل‌ گرایی در خانواده، روش مهمی در اصلاح سبک زندگی است. در این راستا، خداوند به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: «دستور حجاب را از پیرامون خودت شروع کن. ‌ای پیامبر! تغییر د رسبک پوشش را از زنان ودختران خود و درمرحلۀ دوم از زنان مؤمنان شروع کن»؛ این، بهترین روش برای حفظ شأن وجایگاه زنان مؤمن وبهترین سبک برای عفاف است.
قرآن می‌فرماید: «باید متولیان امر جامعه از خودشان آغاز کنند؛ سبک زندگی خانوادۀ خود را تغییر دهند. این روش در تربیت بسیار منطقی است، زیرا تا انسان خود به آداب و تربیت الهی تربیت نشده باشد، محال است که دیگر انرا تربیت کند.» امیرمؤمنان(علیه السلام) می‌فرماید: «ساده زیستی حاکم درسبک زندگی، مایۀ امنیت روحی مردم است و به این روش در جامعه امنیت و امید در دل فقرا ایجاد می‌شود»؛ این نوع سبک زندگی، مانع از بحران اقتصادی خواهد بود. ایشان در حاکمیت خود برای اصلاح جامعه ازحکمران وحاکم شروع کرده‌اند. محور و بستر رشد و ترقی و صلاح هر جامعه، دو چیزاست: ۱ـ خانواده ۲ـ حاکمیت؛

اثر گذار‌ترین راه ‌کار اصلاح سبک زندگی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی، اصلاح نخبگان جامعه وساده ‌زیستی آنان است. جملۀ معروف «النا سُعلی دینِ ملوکِهم» به خوبی بیان‌گر این مسئله است که مردم تابع رفتار حاکمان و نخبگان و سر‌شناسان جامعه‌اند؛ هرگاه سر انجامعه و خواص به سوی صلاح و فلاح حرکت و از ثروت ‌اندوزی پرهیز کنند، امنیت و آرامش به اقتصاد روی می‌آورد وامنیت روحی ایجاد می‌شود.

هرگاه، دولت مردان و خواص جامعه به سوی انباشت ثروت با انگیزۀ سود محوری نامشروع میل کنند،امنیت اقتصادی مخدوش می‌شود. ازاین رو است که اصلاح سبک زندگی باید با دو محور شروع شود:

اول، حاکمیت یا دولت

اصلاح رفتار نخبگان و حاکمان جامعه؛ وقتی مسئولان جامعه بی‌محابا هرکاری انجام دادند و وعده دادند و عمل نکردند، هیبت قانون شکسته می‌شود و حرمت شکنی به طبقات پایین جامعه سرایت می‌کند؛ مردم به نخبگان می‌نگرند و از آنها الگو می‌گیرند.

دوم، خانواده

عینی‌ ترین جلوۀ جامعه، خانواده‌ها هستند که با پیروی خود از حاکم، هویت، نظم و انضباط معینی به جامعه می‌دهند وآنرا پیش می‌برند. اگر حاکمان حراف داشته باشد، انحراف او از مسیر درست، تر از تشخیص انحراف جامعه است و مردم،اعضای جامعه‌اند.
با توجه به موضوعات بیان شده، نتیجه گرفته می‌شود که برای تغییر درسبک زندگی، ابتدا بایداز خانواده و دولت ‌مردان شروع کرد و با فرهنگ ‌سازی مناسب در بستر دینی شد نامور،به اصلاح لایه‌های بیرونی سبک زندگی –که خود را در برخوردهای اجتماعی واقتصادی نشان می‌دهد-امیدوار بود.


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


پربازدیدترین ها