امروز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۱:۱۵
هدر خبری و تحلیلی
مسجد مرکز ترویج خدمت کریمانه است
فرمانده قرارگاه قدر:
مسئول تشکیل قرارگاه جهادی و خدمت‌رسانی محراب منصوب شد
با حکم رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد

مسئول تشکیل قرارگاه جهادی و خدمت‌رسانی محراب منصوب شد
با حکم رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد
شهادت «مصطفی قاسمی» در راستای تخریب چهره روحانیت بود
نائب رییس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم:

گفت و گو

بیشتر

یادداشت

بیشتر

گزارش

بیشتر